Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Cerkvene pesmi

 

Drugi vatikanski cerkveni zbor priporoča, naj bi verniki čimbolj sodelovali pri svetih opravilih. To sodelovanje naj bo polno, zavestno in dejavno (prim. 8 14).

Ljudstvo naj sodeluje z molitvijo, pa tudi s petjem. Koncil zelo priporoča sodelovanje pevskih zborov, obenem pa dušnim pastirjem naroča, »naj vneto skrbijo, da bo pri vsakem petem svetem opravilu celotno občestvo vernikov moglo uveljavljati sebi primerno dejavno sodelovanje« (B 114); zato je treba pospeševati »množične vzklike, odgovore, petje psalmov, antifone, pesmi« (B 30).
Sestra Judita

Novi mašni obred večkrat omenja petje psalmov. Tudi  tu je mnogo psalmov; upamo namreč, da bo ta tisočletna pesem Cerkve postajala Slovencem vedno ljubša.

Vendar pa Cerkev pri bogoslužju ne izključuje drugih pesmi. Kot pravi koncil, Cerkev »ne želi stroge enakosti v bogoslužju; nasprotno: »goji in pospešuje duhovne oblike različnih narodov in ljudstev« (B 37); »ob ohranitvi bistvene enotnosti rimskega obreda se dopuščajo upravičene razlike in prilagoditve za različne narode« (B 38). 

Zato bo zaklad naših domačih pesmi tudi v novi liturgiji prišel do veljave. Zanje še posebej velja, da pesem ustvarja praznično vzdušje.

Tukaj ni ritmičnih in otroških pesmi. Zbrane so pesmi, ki jih pojemo pri ljudskem petju, čeprav so bile mnoge sprva le zborovske pesmi. Ker so nekatere nastale v popolnoma drugačnem času, je bilo treba besedilo ponekod, kljub spoštovanju tradicije, nekoliko spremeniti.

 • Pesmi cerkvenega leta
 • Sveta maša
 • Pesmi z liturgičnim besedilom
 • Pesmi z neliturgičnim besedilom   
  • "Mašne" pesmi
  • Darovanjske pesmi
  • Evharistične pesmi
 • Marijine pesmi    
 • Svetniške pesmi
 • Zakramentalna opravila in slovesnosti   
  • Pesmi ob krstu
  • Pesmi ob pogrebu
  • Pesmi ob misijonu
  • Zahvalna pesem
  • Pesmi ob novi (zlati) maši
 • Molitveno bogoslužje   Tonovski način psalmov
 • Razne pobožnosti
  • Pesmi pri križevem potu
  • Pesmi pri rožnem vencu
  • Litanije

 


Ime:
Priimek:
E-pošta:
© Stolnica.com 2015 - 23