Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Postne pesmi

Postne pesmi se pojejo v postnem času v pripravo na največji krščanski praznik Kristusivega vstajenja - veliko noč.

Daj mi, Jezus, da žalujem
Gledam te, Zveličar mili (Lojze Mav)
Kakšen si pred mamo zvezan
Kraljevo znamnje, križ stoji (Andrej Vavken)
Križ na gori je postavljen (Jože Gašparič)
Marija sedem žalosti (Franc Ačko)
Mati žalostna je stala (harm. Franc Kimovec)
Milo dobri Jezus prosi
Na sveto goro Golgoto
O grešna stvar, le premišljuj (harm. Grance Cigan)
Oljsko goro tiha noč pokriva (harm. Franc Kimovec)
O, prizanesi, Oče premili
Pojdi na Golgoto, verni kristjan (Martin Železnik)
Tam na vrtu Oljske gore (Josip Levičnik)
Večerja zadnja je minila (Josip Levičnik)
V ljubezni goreči Kalvarija blešči
Zdi se mi, da vidim mesto

Ostale postne pesmi na videu

Običaj, ki je ponekod pravno veljaven in večkrat potrjen z dovoljenji, da druge esmi nadomestijo vstopni, darovanjski in obhajilni spev, kakor je v gradualu, je o presoji pristojne pokrajinske oblasti mogoče ohraniti, če se le take pesmi skladajo z delom maše, s praznikom ali bogoslužnim časom. Ista pokrajinska cerkvena blast mora odobriti besedilo teh pesmi. (GL 32)

Povezanost Matere in Sina v delu odrešenja je najbolj zasijala na Kalvariji, jer je Kristus sam sebe dal Bogu v brezmadežno žrtev, Marija pa je pod križem stala v globokem sočutju s svojim Edinorojencem in se z materinsko dušo pridružila njegovi daritvi, ko je ljubeče privolila v darovanje klavne žrtve, katero je sama rodila in jo tudi sama darovala večnemu Očetu.(MČ 20)

Večglasne stalne mašne speve (Ordinarium Missae) more peti pevski zbor po bičajnih pravilih, tako "a capella" kot s spremljavo glasbil, če le ni ljudstvo opolnoma izločeno od sodelovanja s petjem. Sicer pa je mogoče Petje stalnih mašnih spevov porazdeliti med pevski zbor in ljudstvo ali pa tudi med dve skupini ljudi tako, da pojejo vsak eno vrstico, ali pa celotno besedilo na drug primeren način razdelijo na večje odlomke. V teh primerih je treba upoštevati, da je bol je, če veroizpoved kot način izpovedovanja vere pojejo vsi ali pa na tak način, ki omogoča primerno sodelovanje ljudstva; da je bolje, če "Svet" kot sklepni vzklik hvalospeva navadno poje celotni sveti zbor skupaj z duhovnikom;.da je mogoče Jagnje božje ponoviti tolikokrat, kolikokrat je to potrebno, zlasti pri somaševanju, ker spremlja lomljenje kruha; primerno je, da se ljudstvo udeležuje tega speva vsaj s sklepno prošnjo. (GL 34) 

Še nekaj povezav za postne pesmi na video posnetkih

Mati žalostna je stala
Ime:
Priimek:
E-pošta:


© Stolnica.com 2015 - 23