Stolnica.com

Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Svete maše v stolnici

Delavniki:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.

Cerkveni prazniki NA DELOVNI DAN:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30


Nedelje in zapovedani prazniki:
6.30; 8.00; 9.00;10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.

Ura Božjega usmiljenja je VSAK PRVI PETEK OB 15H

Župnik dosegljiv v uradu

URADNIH UR V ČASU DOPUSTOV IN POČITNIC NI!
OBRNITE SE NA OSEBJE V STOLNICI!

Ponedeljek in četrtek od 17h-18h      

         Torek in petek od 10h -11h                

Roman Starc   041 746 354  roman.starc@rkc.si

Župniji Stolnica lahko nakažete prostovoljni prispevek na

TRR: SI56 0214 0025 6658 409

ADVENTNI ČAS

Z adventom začenjamo novo bogoslužno leto, leto Kristusove skriv­nosti. Cerkev se v štirih adventnih tednih pripravlja na božič. Adventni čas že po besedi (adventus = prihod) naznanja Kristusov prihod. Kristus je enkrat že prišel na svet ob učlovečenju. Drugič bo prišel v svojem veličastju ob koncu časov.

Prvega priho­da se spominjamo, na drugi prihod pa se pripravljamo, in sicer tako, da Kristusu radi odpiramo svoja srca, da more vsak čas priti k nam s svojo milostjo.

NASTANEK ADVENTNEGA ČASA

Zgodovina razvojnih stopenj adventnega časa je še vedno malo raziska­na. Prve sledove liturgične pripra­ve na obhajanje božične skrivnosti učlovečenja najdemo v Španiji, pred­vsem pa v galski Cerkvi v drugi po­lovici 4. stoletja. Najstarejši zapis o obhajanju adventa kot priprave na božič je zapoved posta, ki jo je izdal škof Perpetuo iz mesta Tours (umrl leta 490).

Govori o tridnevnem postu v tednu in to v času od praznika sv. Martina (11. novembra) do božiča. Ta čas so imenovali zimski post ali post sv. Martina. Takšna postna postava je bila v skladu z vzhodno tradicijo, kajti v tistem času je imela galska Cerkev tesne stike z Bizancem in Je­ruzalemom, kjer so slovesno obhaja­li praznik Gospodovega razglašenja epifanijo (6. januarja) in so na ta praznik tudi podeljevali zakrament sv. krsta.

Priprava na krst je najprej trajala tri tedne, pozneje pa štiride­set dni, kot traja postni čas. V bogoslužnih tekstih je v ospredju krst in povabilo k spreobrnjenju. To je na­menjeno tudi tistim, ki so že krščeni.

Priporočali so post, molitev, prejema­nje zakramentov in dela ljubezni. V rimski liturgiji, ki ni poznala krščevanja na praznik Gospodovega razglašenja, je bil advent v 6. stoletju čas vesele priprave na božič in zaradi tega veselja v tem času ni bilo posta.

 

V tej pripravi so zelo naglašeni do­godki v zvezi s skrivnostjo učlovečene Besede: tako angelovo oznanjenje Mariji, Kristusovo srečanje z Jane­zom Krstnikom ob Marijinem obi­sku Elizabete, sam dogodek Jezusove­ga rojstva in vabilo k veselju. Razlog za to veselje je Kristusova navzoč­nost med ljudmi, vzor tega veselja pa Marija. Po 11. stoletju pa so v Rimu adventno bogoslužje prilagodili bo­goslužju postnega časa in opustili v adventu speva Te Deum pri jutranjicah in Glorio pri maši.

Ker je učlovečenje kot zgodovinski dogodek začetek našega odrešenja, ki hkrati zagotavlja svojo dovršitev v Kristusovem drugem prihodu, so kristjani kmalu pojmovali adventni čas tudi kot čas pričakovanja slavne­ga Gospodovega prihoda, na katere­ga morajo biti vedno pripravljeni in ga odgovorno pričakovati.

»Ponižni je lahko bos in reven, morda ne zna brati, morda je bolan in morda ga vsi zapuščajo, vendar ima Boga in je najbogatejši od vseh.

Bog ga bo želel poveličati.«

(blaženi Jakob Alberione, redovni ustanovitelj)

Urnik svetih maš


Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30


Skupna molitev v stolnici


Vsak dan 8.30: rožni venec pred Najsvetejšim. 18.00: rožni venec
Nedelja 15.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
Prva sreda po večerni maši: molitev v čast svetemu Jožefu. (Za več molitev in priprošenj si prenesite na mobilni telefon aplikacijo Stolnica)
Prvi četrtek po večerni maši: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim.
Prvi petek 8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 15.00: ura Božjega usmiljenja
Prva sobota 8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


TEDEN BOŽJE BESEDE
PRIPROŠNJE IN MOLITVE


Stolnica 

Stolnica Ljubljana 

V času dopustov in počitnic ne bo vedno na voljo spovednika, ki je napisan.
V takih primerih se obrnite na stolniško osebje ali pa prosite za spoved po maši duhovnika, ki je maševal
(v zakristiji).

Hvala za razumevanje!

Razpored Svete spovedi


Ime:
Priimek:
E-pošta:
S vnosom podatkov se strinjate z včlanitvijo v našo e-listo. Na vpisan e-poštni naslov boste občasno prejemali naša sporočila in obvestila. Svojo privolitev v pošiljanje omenjenih sporočil lahko kadarkoli prekličete.


© Stolnica.com 2015 - 23