Stolnica.com

Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Svete maše v stolnici

Delavniki:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30 (samo v soboto in na prvi petek tudi ob 16.00); 18.30.

Cerkveni prazniki NA DELOVNI DAN:
6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30


Nedelje in zapovedani prazniki:
6.30; 8.00; 9.00;10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.

Ura Božjega usmiljenja je VSAK PRVI PETEK OB 15H

Župnik dosegljiv v uradu

Ponedeljek in četrtek od 17h-18h      

         Torek in petek od 10h -11h                

Roman Starc   041 746 354  roman.starc@rkc.siStolnica 

Stolnica Ljubljana 

Razpored Svete spovedi

ŽUPNIKOVA BESEDA
Dragi farani stolne župnije, spoštovani obiskovalci stolnice, obveščeni ste že bili, da sem s prvim avgustom letos prevzel vodenje stolne župnije. Doslej sem bil dobri dve leti »sosed«, rektor Bogoslovnega semeni­šča, pred tem pa kar nekaj let župnik v Tržiču na Gorenjskem. V nedeljo, 6. avgusta, pri umestitvi, sem bil deležen lepega sprejema in pozornosti, za kar sem vam res hvaležen. Naj ne bo zato na tem mestu odveč nekaj misli iz moje zahvale na koncu svete maše.
»Najprej se želim zahvaliti gospodu nadškofu za zaupanje, da me je ime­noval za stolnega župnika, gospodu škofu in arhidiakonu msgr. dr. Antonu Jamniku pa za vodenje te slovesnosti in umestitev. Hvala, gospod škof, za vašo podporo, za tople in spodbudne besede; hvala gospodu proštu in vsem gospodom kanonikom, ki ste somaševali in me tako na nek način pospre­mili v novo službo - želim si in potru­dil se bom, da bomo dobro sodelovali, vam pa se tudi že vnaprej zahvaljujem za pomoč pri pastoralnem delu v stol­nici.
Hvala vam, dragi farani stolne žup­nije sv. Nikolaja, za pozdravne bese­de in dobre želje. V teh prvih nekaj dneh sem že občutil vašo prijaznost, ko ste me prihajali pozdravljat in mi bili priprav jeni pomagati in sveto­vati pri »uvajanju«. Verjamem, da bo tako tudi naprej. Hvala tudi čla­nom neokatehumenske skupnosti, ki ste mi takoj prijazno pomagali s pro­stori in računam na vas tudi v pri­hodnje.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki kakor­koli pomagate in sodelujete pri bogo­služjih - pri oltarju in na koru; krašenju in čiščenju, dežurstvih, v zakristiji, kiosku, v pisarni, župnišču in še kje. Prosim vas, da ostanete še naprej pri­pravljeni opravljati to vaše plemenito poslanstvo, ki je včasih skrito, morda tudi ne dovolj cenjeno, pa zato toliko bolj dragoceno. Rad bi, da bi se razu­meli, med seboj podpirali in si poma­gali.
Poleg faranov pa ste za nas dragoce­ni tudi vsi tisti, ki morda od drugod, z drugih župnij in krajev, redno ali pa vsaj občasno prihajate sem in na pose­ben način sooblikujete vsakodnevni du­hovni utrip življenja v tej naši prelepi stolni cerkvi. Zlasti lepo je videti vse tiste, ki prihajate in skrbite za redno vsakodnevno molitev - da turisti vidi­jo, da stolnica ni samo muzej ali galeri­ja, pač pa predvsem hiša molitve. Dobrodošli še naprej; več nas bo, bolje se bomo počutili.
Sam želim biti na voljo vsem, zato si bom prizadeval, da me boste lahko dobili ne samo med uradnimi urami, ampak tudi sicer; vesel bom vsakega vašega obiska. Želim si, da bi me spre­jeli za svojega, sam pa obljubljam, da se bom potrudil in naredil vse, kar zmorem, da bosta stolnica in župnišče vsem dom, kamor boste radi pri­hajali, sodelovali in se čutili sprejete. Hvaležen vam bom za vsako vašo po­moč, dobro besedo, darove in molitve, pa tudi dobronamerne kritike in spod­bude.«

Vaš župnik Roman Starc


Ime:
Priimek:
E-pošta:
S vnosom podatkov se strinjate z včlanitvijo v našo e-listo. Na vpisan e-poštni naslov boste občasno prejemali naša sporočila in obvestila. Svojo privolitev v pošiljanje omenjenih sporočil lahko kadarkoli prekličete.


© Stolnica.com 2015 - 20