Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Kristus Kralj

Praznik Kristusa Kralja je novejšega datuma. Vendar pa moramo reči, da je krščanska skupnost že od vsega začetka priznavala in dajala Kristusu kraljevski naslov “Kyrios“ - Gospod.
Ime Gospod (Kyrios) najbolje izraža Kristusovo človečnost in božanstvo, njegovo slavo na Očetovi desnic‹ in njegov eshatološki prihod kot sodnika. Kristus je posebej od svojega vnebohoda dalje tudi kot človek deležen tiste najvišje časti in oblasti nad vesoljstvom, ki jo ima Bog.

Kristus Kralj (Stanko Premrl)
Kristus, kralj vseh večnih časov (Vinko Vodopivec)
Kristus, večni kralj vesolja (Alojzij Mihelčič)
Mogočno se dvigni nam spev iz srca (Čerin-Tome)
Najvišji, vsemogočni Bog (Vinko Vodopivec)
Povsod Boga (Moreau-Kimovec)

Praznik Kristusa Kralja je uvedel papež Pij XI. za vso zahodno Cerkev v svetem letu 1925 in  določil, naj se praznuje zadnjo nedeljo v oktobru. Navedel je tudi notranji razlog za njegov nastanek:

   „Za verski pouk ljudstva in za dviganje k veselju notranjega življenja imajo vsakoletni prazniki svetih skrivnosti mnogo več učinka kakor najgloblji bogoslovni dokazi."

Dočim so ti namenjeni za manjše število in le za izobražene ljudi, pa cerkveni prazniki razmajejo in poučujejo vse vernike; verski dokazi govorijo samo enkrat, prazniki pa tako rekoč vsako leto in vedno; dokazi so predvsem za razum, prazniki pa v korist celega človeka, za um in srce.
Da, ker sestoji človek iz duše in telesa, je treba, da ga zunanje praznovanje svetih dni tako prevzame in spodbudi, da se po raznovrstni lepoti svetih obredov obilno navzame Božjih naukov, ki mu morejo, ko so mu prešli v kri in meso služiti v napredovanje duhovnega življenja“

 Tako ta praznik govori, da je bil Kristus s svojim vstajenjem postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji, in z močjo svojega duha že deluje v srcih ljudi; in ne budi v njih le hrepenenja  po prihodnjem veku, ampak že s tem samim tudi oživlja, očiščuje in krepi tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in bi si v ta namen podvrgla vso zemljo“ (CS 38, I).

Več na Viru: Kapitelj.com: Kristus Kralj 

Izpostavljanje najsvetejšega zakramenta, naj bo to v ciboriju ali v monštranci, vodi duha vernikov, da v njem priznavajo čudovito Kristusovo navzočnost in jih vabi, naj z njim združijo svoje srce. Zato na odličen način pospešuje tisto češčenje v duhu in resnici, katero dolgujemo Kristusu. (ES 60)


Ime:
Priimek:
E-pošta:
© Stolnica.com 2015 - 23