Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Ura usmiljenja


Ura Usmiljenja Tri Popoldne »Moja hči, spominjam te, kadar koli boš slišala, da ura bije tri (op. ur.15h), se vsa potopi v moje usmiljenje, slavi in poveličuj to usmiljenje; kliči njegovo vsemogočnost na pomoč za ves svet, posebej za uboge grešnike, kajti v tem trenutku stoji na stežaj odprto za vsakega človeka« (1572).

»To je ura velikega usmiljenja za ves svet« (1320). Gospod Jezus želi, da bi vsak dan častili trenutek njegovega umiranja na križu (ob treh popoldne).

»Ob tej uri se je,« kot je povedal, »rodila milost za ves svet. Usmiljenje je zmagalo nad pravičnostjo.«(1572).

Želi, da bi ob tej uri premišljevali njegovo bridko trpljenje, kajti takrat se je najbolj jasno razodela božja ljubezen do človeštva; želi, da bi poveličevali in slavili božje usmiljenje in po zasluženju Kristusovega trpljenja goreče prosili za potrebne milosti zase in za ves svet, posebej za grešnike.

»Moja hči, ob tej uri se potrudi,« je poučeval sestro Favstino, »da zmoliš križev pot, kolikor ti obveznosti to dopuščajo; če ne moreš moliti križevega pota, vsaj za trenutek stopi v kapelo in počasti moje Srce, ki je v najsvetejšem zakramentu polno usmiljenja; ako pa ne moreš stopiti v kapelo, se vsaj za kratek trenutek poglobi v molitev tam, kjer si« (1572).

»Ob tej uri,« je obljubil Jezus, »zase in za druge izprosiš vse« (1572).

»Duši, ki me prosi po mojem trpljenju, ne odrečem ničesar« (1320).

Molitev ob uri usmiljenja se strogo nanaša na tretjo uro popoldne, biti mora osredinjena na Jezusa, v prošnjah pa se je treba sklicevati na vrednost in zasluge njegovega bridkega trpljenja.

Molitve v uri usmiljenja

Kri in voda, ki izviraš iz Jezusovega Srca kot studenec usmiljenja za nas - vate zaupam (187).

Toda ti, Jezus, si sam nase vzel tako strašno trpljenje za nas samo iz ljubezni. Pravičnost tvojega Očeta bi preprosil en sam vzdihljaj, vse tvoje ponižanje pa je le delo tvojega usmiljenja in nepojmljive ljubezni (...). Ko si na križu umiral, si nas obdaril z večnim življenjem. Ko si dovolil odpreti svojo najsvetejšo stran, si nam odprl neizčrpni izvir usmiljenja; dal si nam, kar si imel najdražjega, kri in vodo iz svojega Srca. Glej, vsemogočnost tvojega usmiljenja, iz njega nam pritekajo vse milosti (1747).

Jezus, večna resnica, naše življenje, zaupno prosim tvoje usmiljenje za uboge grešnike. Najljubeznivejše Srce mojega Gospoda, polno sočutja in neizmernega usmiljenja, prisrčno te prosim za uboge grešnike. Presveto Srce, izvir usmiljenja, iz katerega izvirata pramena nepojmljivih milosti za vse človeštvo, goreče te prosim za razsvetljenje ubogih grešnikov.

Jezus, spomni se svojega bridkega trpljenja in ne dovoli, da bi se pogubile duše, odrešene s tvojo predragoceno presveto krvjo. Jezus, ko premišljujem o tako veliki ceni tvoje krvi, me razveseljuje njena veličina, kajti ena sama kapljica bi zadostovala za vse grešnike (...).

Kakšna radost se vnema v mojem srcu, ko gledam tvojo nepojmljivo dobroto, moj Jezus. Vse grešnike želim privesti k tvojim nogam, da bi vekomaj slavili tvoje usmiljenje (72).

Jezus, pribit na križu, goreče te prosim, podeli mi milost, da bom vedno in povsod v vsem zvesto uresničevala najsvetejšo voljo tvojega Očeta. Kadar se mi bo božja volja zdela težka in naporna, takrat te, Jezus, goreče prosim, naj mi iz tvojih ran priteče moč, moja usta pa naj ponavljajo:

»Zgodi se tvoja volja, Gospod.«

Odrešenik sveta, ljubljenec odrešenih ljudi, ti v tako strašnih bolečinah mučenja pozabljaš nase in misliš na odrešenje ljudi. Neizmerno usmiljeni Jezus podeli mi milost, da pozabim nase, da bi vsa živela za duše in ti pomagala pri delu odrešenja, po presveti volji tvojega Očeta (1265).

Jezus, ti si umrl, pritekel pa je vrelec življenja za duše in odprlo se je morje usmiljenja za ves svet. Vrelec življenja, nepojmljivo božje usmiljenje, objemi ves svet in izlij se na nas (1319).

* povdarjeni stavki, ki imajo na koncu v oklepaju (...) številko, so Jezusova sporočila(in naročila) sveti sestri Favstini Kowalski

Ime:
Priimek:
E-pošta:
© Stolnica.com 2015 - 23