Stolna cerkev Svetega Nikolaja v Ljubljani

Velikonočne pesmi

 

Posebno slovesno se poje velikonočne pesmi med vstajenjsko mašo na veliko nedeljo.

Današnji žarki zarje mile (Gregor Rihar)
Danica svetila je v mirno še noč (Gregor Rihar)
Dan presveti, dan veselja (Andrej Vavken)
Jezus naš je vstal od smrti (Gregor Rihar)
Jezus, premagavec groba (Anton Jobst)
Klic veselja naj osreči (Matija Tomc)
Kristus je vstal (Stanko Premrl)
Minil je dan trpljenja (Karlo Adamič)
Noč se odmika in že se dani (France Ačko)
O Marija, bodi zdrava (Karlo Adamič)
Poglejte, duše, grob odprt
Premisli danes, kristjan (harm. Franc Kimovec)
Raduj, nebeška se Gospa
Skalovje groba se razgane (Leopold Cvek)
Zapoj veselo, o kristjan (Andrej Vavken)
Zveličar gre iz groba
Zveličar naš je vstal iz groba (Gregor Rihar)
Zvonovi so zopet zapeli (harm. Lojze Mav)  

Ostale velikonočne pesmi lahko kupite pri založbi Družina  

Skladbe nove cerkvene glasbe naj se zvesto držijo navedenih načel in pravil. Zato naj imajo "značaj prave cerkvene glasbe, da jih bodo mogli izvajati ne le večji zbori, ampak bodo dostopne tudi manjšim ter bodo podpirale dejavno sodelovanje vsega občestva vernikov". Najprej je treba izvajati tiste skladbe izročenega cerkvenoglasbenega zaklada, ki ustrezajo zahtevam obnovljenega svetega bogoslužja; nato naj strokovnjaki dobro premislijo, če se dajo še drugi deli prilagoditi istim zahtevam; druge, ki se ne morejo prilagoditi naravi in primernemu pastoralnemu izvrševanju bogoslužnega opravila, pa naj se primerno premestijo v pobožnosti, zlasti pa sveta opravila Božje besede. (GL 53)

V zadnjem času so nekateri vidiki izročenega nauka o evharistični skrivnosti vsepovsod v Cerkvi močneje upoštevani in z novo gorečnostjo predloženi pobožnosti vernikov, pri čemer sodelujejo tudi raznovrstna proučevan ja in pobude, zlasti liturgična in biblično. (ES 2)

Bogoslužje je vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njene: moč. Apostolsko prizadevanje je namreč usmerjeno v to, da bi se vsi/ ki po veri in krstu postanejo božji otroci,zbirali skupaj, da bi v Cerkvi hvalili Boga, udeleževali daritve in uživali Gospodovo večerjo. (B 10) 

Primerno je, da se celotni zbor vernikov, kadar je le mogoče, udeležuje petja spremenljivih mašnih spevov, zlasti z lažjimi odpevi ali na druge primerne načine. Izmed teh spremenljivih spevov je zlasti pomemben spev po berilu , ki se poje po načinu graduala ali kot responzorialni psalm; zato morajo med petjem tega speva vsi sedeti in ga poslušati: kolikor je mogoče, na j pri n jem tudi sodelujejo. (GL 33)

Velikonočne pesmi na Youtube

 

 
Ime:
Priimek:
E-pošta:
© Stolnica.com 2015 - 23